Vogelgriep Witmarsum


Hier een bericht waar we allemaal al bang voor waren.
Helaas is er vandaag 21 november vogelgriep geconstateerd op een pluimveebedrijf te Witmarsum.
Dit heeft gevolgen voor de jacht en schadebestrijding in een straal van ca 10 kilometer rondom het getroffen pluimveebedrijf.
Zie de kaart in uw mail waar onderstaande maatregelen per direct van kracht zijn.
Meer inhoudelijke informatie hierover kunt u vinden op de website van de FBE: https://friesland.faunabeheereenheid.com/
Ook kunnen jullie de sites van de NOJG en KNJV om informatie raadplegen.
In grote lijnen gelden onderstaande punten in het getroffen gebied voor in ieder geval een maand.
Houd vooral bovenstaande sites in de gaten betreffende veranderingen.
En voor vragen raadpleeg uw vereniging waar u lid van bent ( NOJG, of KNJV ).
• De jacht op wilde eend is gesloten
• Geen schadebestrijding op ganzen.
• Jacht op andere wildsoorten dan wilde eend verboden,
wanneer daardoor watervogels zoals ( eenden, zwanen, en ganzen ) worden verstoord.

Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Vriendelijke groeten,
Simon Dijkstra
Secretaris WBE De Alde Slachte.


22-11-2020

Terug naar nieuws

De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.